Vi har ingen planer om corgivalper før senere på året høsten/vinter